NISHIKIGOI 30 - 40 cm

Shiro Utsuri 39-40cm

Züchter: Takahashi

€ 295,00

 

 

Aka Matsuba 38-40cm

Züchter: Marusei

€ 350,00

Sakura Kohaku 40cm

Züchter: Maruhiro

€ 395,00

Maruten Kohaku

39-40cm 

Züchter: Marusei

€ 295,00

 


Shusui 37-40cm

Züchter: Maruhiro

€ 395,00 Reserviert

 

 

Dts. Kin Kabuto

36-40cm

Züchter: Maruhiro

€ 350,00 Reserviert 

 

Kikokuryu 37-40cm

Züchter: Marusaka

€ 395,00

 

 

Ki Utsuri 39-40cm

Züchter: Maruhiro

€ 350,00 Reserviert

 

Gin Matsuba 37-40cm

Züchter: Maruhiro

€ 350,00 

 

Kohaku 39-40cm

Züchter: Maruhiro Verkauft

 

   

Shusui 36-40cm

Züchter: Maruhiro

Verkauft

 

 

Sanke  39-40cm

Züchter: Hirasawa

€ 325,00

   

Tancho Sanke

37-40cm

Züchter: Miya

Verkauft

Aktion

Aka Matsuba 35-40cm

Züchter:Hirasawa

Verkauft

 

Aktion

Butterfly Ginrin

Hi Utsuri 36-40cm

Züchter: Yamazaki

Verkauft

Butterfly Benigoi

37-40cm

Züchter: Yamazaki

€ 295,00  Reserviert

Goromo 39-40cm

Züchter: Sakazume

Verkauft

 

 Hajiro 36-40cm

Züchter: Sakazume

Verkauft

 

Dts. Karashigoi

38-40cm

Züchter: Maruhiro

€ 395,00 Reserviert

 

Gr. Kogane Ochiba

38-40cm

Züchter: Maruhiro

€ 395,00

 

Ki Kikokuryu 36-40cm

Züchter: Marusaka

€ 335,00

Reserviert

 

Gin Matsuba 37-40cm

Züchter: Maruhiro

€ 350,00

 

Benigoi 39-40cm

Züchter: Maruhiro

€ 350,00 

 

Sanke 39-40cm

Züchter: Maruhiro

Verkauft

 

 

Doitsu Choco Chagoi 37-40cm

Züchter: Maruhiro

Verkauft

 

Gin Matsuba 39-40cm

Züchter: Yamazaki

€ 350,00

     

Butterfly Ginrin Sanke 39-40cm

Züchter: Yamazaki

Verkauft

Butterfly Platinum

38-40cm

Züchter: Yamazaki

€ 295,00 

Butterfly Shusui

33-35cm

Züchter: Yamazaki

Verkauft 

Shiro Utsuri 37-40cm

Züchter: Sakazume

Verkauft

   

Showa 36-40cm

Züchter: Hirasawa

Verkauft 

 

Hajiro 38-40cm

Züchter: Sakazume

Verkauft

   

Shusui 39-40cm

Züchter: Maruhiro

€ 395,00 Reserviert

 

 

Kindai Showa

37-40cm

Züchter: Maruhiro

€ 450,00

 

Shusui 37-40cm

Züchter: Maruhiro

€ 395,00 

 

 

Gr. Ki Utsuri 37-40cm Züchter: Maruhiro 

€ 350,00 Reserviert

 

Maruten Kujaku

35-40cm

Züchter: Marusaka

Verkauft 

Shusui 36-40cm

Züchter: Maruhiro

Verkauft

 

 

Ginrin Goshiki

35-40cm

Züchter: Miya

Verkauft 

   

Sanke 35-40cm

Züchter: Hirasawa

€ 275,00 

 

Butterfly Platinum Matsuba 39-40cm

Züchter: Yamazaki

€ 295,00 

Goromo 35-40cm

Züchter: Sakazume

€ 350,00

 

Kohaku 36-40cm

Züchter: Hirasawa

Verkauft

 

Yamabuki Hariwake 36-40cm

Züchter: Yamazaki 

Verkauft

Shiro Utsuri 37-40cm

Züchter: Sakazume 

Verkauft

Kujaku 35-40cm

Züchter: Maruhiro

€ 395,00 

 

 

Gr. Ki Utsuri 39-40cm

Züchter: Maruhiro

€ 350,00

 

 

Cha Utsuri 37-40cm

Züchter: Hirasawa

€ 275,00

 

 

Ginrin Sakura Kohaku

38-40cm

Züchter: Maruhiro

€ 395,00

Ki Kikokuryu 38-40cm

Züchter: Marusaka

Verkauft

  

Goshiki 39-40cm 

Züchter: Miya

Verkauft

 

 

Goshiki 35-40cm

Züchter: Miya

Verkauft

  

 

Butterfly Ginrin Hariwake 36-40cm

Züchter: Yamazaki

Verkauft

Butterfly Hariwake

38-40cm

Züchter: Yamazaki

Verkauft

Doitsu Tancho Kujaku 35-40cm

Züchter: Miya

  

Gr. Matsukawabake

Züchter: Sakazume

Verkauft

 

Ochiba Shigure

38-40cm

Züchter: Ikarashi

Verkauft

Shiro Utsuri 39-40cm

Züchter: Sakazume

Verkauft